Fundacja im. Brata Alberta, Świetlica Terapeutyczna w Lubinie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi: Przewóz osób do świetlicy terapeutycznej w Lubinie

Fundacja im. Brata Alberta zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi:

Przewóz osób do świetlicy terapeutycznej w Lubinie

Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się
z wykonawcami:

  1. Imię i nazwisko: Monika Tomko-Klubek
  2. Stanowisko służbowe: Kierownik
  3. Numer telefonu:76-844-36-25
  4. E-mail: biuro@albert.lubin.pl
  5. Godziny, w których udzielane są informacje: poniedziałek-piątek 7.00-17.00

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

Świadczenie usług przewozu osób niepełnosprawnych (codziennie od poniedziałku do piątku) na zajęcia do Świetlicy Terapeutycznej w Lubinie przy ul. Odrodzenia 8.

Przywóz na godz 15:00, odwóz o godz. 19:00.

Przywóz i odwóz osób niepełnosprawnych  (100km/dzień)

Przewoźnik zapewni w czasie transportu osób opiekę osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w załączeniu

zaproszenie_jpge7626a28d2664c50a5b67242b2a96449-0 e7626a28d2664c50a5b67242b2a96449-1 e7626a28d2664c50a5b67242b2a96449-2 e7626a28d2664c50a5b67242b2a96449-3 e7626a28d2664c50a5b67242b2a96449-4 e7626a28d2664c50a5b67242b2a96449-5 e7626a28d2664c50a5b67242b2a96449-6