07-08.12. Świąteczna zbiórka publiczna w sklepie OBI w Lubinie

Albert mały obi logo

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy, Pracownicy, Rodzice, Wolontariusze Fundacji im. Brata Alberta serdecznie zapraszają do wsparcia naszej zbiórki pieniężnej zorganizowanej przy współpracy z supermarketem Obi w Lubinie w dniach 07-08.grudnia 2017r. (czwartek piątek).

Dochód zostanie przeznaczony na zakup nowego samochodu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” współfinansowanego ze środków PFRON.

logo pefronZakup nowego mikrobusa – pojazdu 9 osobowego, dostosowanego      do przewozu osób niepełnosprawnych dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej ,,Przytulisko’’ w Lubinie,umożliwi uczestnictwo osobom niepełnosprawnym intelektualnie z terenu Miasta Lubin, Raszówki, Szklar Górnych, Księginic, Parszowic, Ścinawy
w zajęciach terapeutyczno- rehabilitacyjnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej ,,Przytulisko’’ w Lubinie.
Zapobieganie wykluczeniu z terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie  ze względu na brak dowozu na zajęcia.
Umożliwi uczestnikom WTZ realizację planów rehabilitacyjnych w zakresie treningu ekonomicznego, rewalidacji zawodowej i szeroko rozumianej rehabilitacji społecznej poza terenem budynku.
Zwiększy możliwości uczestniczenia podopiecznych WTZ w życiu społecznym    i kulturalnym oraz spotkaniach o charakterze integracyjnym .

Jako organizacja pozarządowa typu „non profit”, działamy w oparciu o prywatne darowizny, kwesty oraz państwowe i samorządowe subwencje celowe. Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego, organizacją niezwykle potrzebną i ze wszech miar godną wsparcia. Nie brak w niej ani wymagających opieki, ani gotowych nieść pomoc. Jedyną rzeczą, której nieustannie brakuje są środki na utrzymywanie, wyposażanie i remontowanie Domów dla Podopiecznych.

Podczas zbiórki klienci sklepu będą mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy Warsztatu poprzez:

  • afisze informacyjne o Fundacji im. Brata Alberta Warsztacie Terapii Zajęciowej ,,Przytulisko” w Lubinie wraz z logo Państwa firmy,
  • informację na jaki cel przeznaczymy środki zebrane podczas zbiórki,
  • foldery fundacyjne,
  • przygotujemy wystawę prac naszych uczestników WTZ.

Wspomóc nas również można wpłacając darowiznę na Nr konta bankowego:
PKO S.A 33 1240 4533 1111 0010 6306 4648

Zostało mało czasu do końca grudnia 2017 roku projekt musi zostać zrealizowany!!!!