FUNDACJA DOBRA JAK CHLEB

Ponad sto lat temu żył w Krakowie niezwykły człowiek. Porzucił wszystko, co miał, by – na przekór światu – dawać nadzieję osobom bezdomnym, nędzarzom, uzależnionym. A miał niemało: obiecującą karierę malarską, wiążące się z nią zaszczyty i otwarte drzwi na artystyczne salony. Zamiast tego wybrał drzwi przytułku na krakowskim Kazimierzu, w którym zamieszkał wraz ze swymi przyjaciółmi i podopiecznymi. Wkrótce powstały nowe placówki we Lwowie, Tarnowie i Zakopanem. Tym człowiekiem był Adam Chmielowski, św. Brat Albert. Dziedzictwo bezinteresowności i dobroci Brata Alberta od 25 lat kultywuje w Polsce Fundacja jego imienia. Od początku była dziełem serc i rąk ludzkich. Od chwili swych narodzin miała też jasno sprecyzowaną misję – niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie.

albert1sam wizerunekLogo Fundacji – wykonane przez Ewę Kiryło-Woynarską
Fundacja narodziła się w środowisku sympatyków idei albertyńskiej, wywodzących się z Duszpasterstwa Osób Niepełnosprawnych i wspólnot „Wiara i Światło” z Krakowa, zwanych popularnie „Muminkami”. Do istnienia powołali ją oficjalnie w 1987 roku śp. Zofia Tetelowska, śp. inż. Stanisław Pruszyński oraz kapelan „Solidarności” ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, obecny Prezes Zarządu Fundacji. W latach 1987-2000, dzięki wysiłkowi pracowników i przyjaciół organizacji oraz pomocy sponsorów i darczyńców, wyremontowano stary dwór w Radwanowicach, będący macierzystą placówką Fundacji, oraz wzniesiono trzy nowe budynki. Dziś w Radwanowicach znajduje się schronisko dla osób niepełnosprawnych, świetlica terapeutyczna, środowiskowy dom samopomocy, oraz warsztat terapii zajęciowej.

Założyciele Fundacji - Zofia Tetelowska i Ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski (fot. Stanisław Markowski).

Założyciele Fundacji – Zofia Tetelowska i Ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski (fot. Stanisław Markowski).

Działania Fundacji obejmują prowadzenie domów stałego pobytu, domów dziennego pobytu, warsztatów terapii zajęciowej, świetlic terapeutycznych, ośrodków adaptacyjnych, szkół oraz przedszkoli integracyjnych. Oprócz codziennej opieki Fundacja oferuje Podopiecznym wiele możliwości osobistego rozwoju, pozwala zdobywać większą samodzielność i odkrywać radość z bycia aktywnym. Pracownicy Fundacji organizują w tym celu wiele zajęć terapeutyczno – rehabilitacyjnych: taneczne, muzyczne, rzemieślnicze, modelarskie oraz artystyczne. Dzięki warsztatom Podopieczni zdobywają nowe umiejętności i odkrywają swoje – często niezwykłe – talenty.

Tu wszystko się zaczęło - Pierwsi podopieczni Schroniska dla Niepełnosprawnych wraz z Założycielami Fundacji przed Starym Dworem w Radwanowicach (fot. Stanisław Markowski).

Tu wszystko się zaczęło – Pierwsi podopieczni Schroniska dla Niepełnosprawnych wraz z Założycielami Fundacji przed Starym Dworem w Radwanowicach (fot. Stanisław Markowski).

Obecnie Fundacja to 29 placówek sprawujących opiekę nad ponad 1050 wychowankami. Wciąż tworzy ją zaangażowanie opiekunów, pracowników, wolontariuszy i przyjaciół. Podobnie jak ich Mistrz – Brat Albert, pracownicy Fundacji spoglądają z troską na ludzi, którzy znajdują się na marginesie zainteresowania współczesnego świata, na osoby niepełnosprawne intelektualnie, upośledzone w stopniu umiarkowanym lub znacznym, które utraciły swoich rodziców i opiekunów. Niewielu z nas zastanawia się, co dzieje się z dziećmi niepełnosprawnymi po osiągnięciu przez nie pełnoletniości, gdy boleśnie doświadczają kontrastu między swą dorosłością w świetle prawa, a rzeczywistą bezbronnością. Pracownicy Fundacji czekają na nich w tym trudnym momencie i nie pozostawiają sam na sam z problemami. Zarazem jednak, to właśnie wrażliwość, ciepło, dobroć i niebywała zdolność do cieszenia się z drobiazgów, charakteryzujące Podopiecznych Fundacji, nieprzerwanie motywują jej członków do poświęcenia, nadając sens ich życiu.

Wiedząc, jak bardzo przyjaźń z osobami upośledzonymi umysłowo wzbogaca i otwiera na świat osoby pełnosprawne, a także, jak wiele cierpienia powoduje u niepełnosprawnych izolacja, Fundacja intensywnie propaguje ideę Integracji Społecznej, zwalczając tendencję do bezdusznego izolowania niepełnosprawnych w „gettach”. Fundacja stara się więc tworzyć jak najwięcej okazji do spotkań, które wzbogacają obie strony: pełnosprawnych i upośledzonych umysłowo. Należą do nich liczne koncerty, spotkania integracyjne, przeglądy teatralno-muzyczne i wystawy poświęcone twórczości artystycznej niepełnosprawnych. Wśród nich znajdują się także duże imprezy cykliczne, organizowane na skalę ogólnopolską: Integracyjny Bal Karnawałowy, Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Albertiana, Piknik Muzyczny, Integracyjna Pielgrzymka dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin, Mityng Pływacki.

Działania Fundacji wielokrotnie spotkały się z uznaniem autorytetów w dziedzinie moralności. Wiele z tych osób, propagujących ideę Fundacji, zostało uhonorowanych medalem św. Brata Alberta, którego piękny awers przedstawiający Świętego przytulającego dzieci, zaprojektował Krzysztof Sieprawski, Podopieczny Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach. Od początku swych narodzin Fundacja działa przy wsparciu Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego.

Jako organizacja pozarządowa typu „non profit”, Fundacja im. Brata Alberta działa w oparciu o prywatne darowizny, kwesty oraz państwowe i samorządowe subwencje celowe. Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego, organizacją niezwykle potrzebną i ze wszech miar godną wsparcia. Nie brak w niej ani wymagających opieki, ani gotowych nieść pomoc. Jedyną rzeczą, której nieustannie brakuje są środki na utrzymywanie, wyposażanie i remontowanie Domów dla Podopiecznych.

Zapraszamy i zachęcamy Państwa do wsparcia działań Fundacji, poprzez przeznaczenie 1 procenta Państwa podatku. Oby silne tradycje albertyńskie Krakowa skłoniły jego mieszkańców do wzięcia odpowiedzialności za dziedzictwo Świętego Brata Alberta, który apelował:

Powinno się być jak chleb,
Który dla wszystkich leży na stole,
Z którego każdy może kęs dla siebie ukroić
I nakarmić się, jeśli jest głodny

Podopieczni i Pracownicy Fundacji

FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA
KRS 0000028246