a10tet

Założyciele Fundacji – Zofia Tetelowska i Ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski (fot. Stanisław Markowski).