PRZEGLĄD FORM LITERACKICH

W dniu 19.10.2021 odbył się PRZEGLĄD FORM LITERACKICH. Organizowany przez Dom Dziennego Pobytu ”Senior” w Lubinie, na którym to uczestnicy konkursu zaprezentowali swoje umiejętności wokalne 🎤oraz autorskie – wiersze 🎭 i utwory. Po wysłuchaniu wszystkich biorących udział w tym przedsięwzięciu komisja zebrała się na obrady. Po burzliwych rozmowach wyłoniono laureatów.

Nasza załoga również została doceniona. Radek zdobył I miejsce w kategorii wiersz autorski. Ela zajęła III miejsce w kategorii poezja śpiewana. Mirek został wyróżniony również w tej kategorii.

Nasi uczestnicy Maciej Grzelak, Sebastian Długosz, Mariusz Henschel zostali również docenieni i otrzymali nagrody od jury, gdyż wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem do występu artystycznego.

#konkurs #integracja #WTZPRZYTULISKO