Zawiadomienie o wyborze oferty

Fundacja im. Brata Alberta, Świetlica Terapeutyczna zawiadamia, iż  po dokonaniu oceny przedłożonych ofert na świadczenie usług przewozu osób, wybrano Państwa firmę: JN-W Jarosław Wołoszyn

           Jednocześnie informuję, że z dniem 29.03.2018 r. zostanie podpisana umowa na usługi transportowe.